csrd tvarumo ataskaitu atskleidimo direktyva eu iniciatyva

Kaip pasiruošti tvarumo ataskaitų teikimo direktyvai?

Europos Parlamento balsavimu jau priimta Tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), kuri įpareigos visas dideles Europos Sąjungoje veikiančias bendroves reguliariai skelbti tvarumo ataskaitas pagal bendrus standartus (angl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS). CSRD nustato išsamius reikalavimus, kaip įmonės turės atskleisti informaciją apie savo veiklos poveikį visuomenei bei aplinkai, bei joms kylančią tvarumo riziką. Kokybiškos, reikalavimus atitinkančios ataskaitos parengimas yra ilgas procesas, todėl įmonėms rekomenduojama pradėti ruoštis jau dabar. 

Kokioms įmonėms bus taikoma naujoji direktyva (CSRD)?

CSRD bus taikoma visoms didelėms įmonėms ir jų grupėms, atitinkančioms bent 2 iš 3 kriterijų: 

 • ≥ 250 darbuotojų;
 • ≥ 40 mln. Eur metinė apyvarta;
 • ≥ 20 mln. Eur turto vertė.

CSRD bus taikoma ir mažoms bei vidutinio dydžio listinguojamoms bendrovėms, ir kitoms didelėms viešojo intereso bendrovėms (bankams, draudimo įmonėms ir kt.) kurioms galioja dabartinė Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva (angl., Non Financial Reporting Directive, NFRD).

Kada įsigalios taisyklė teikti tvarumo ataskaitą?

Pirminėse diskusijose dėl direktyvos įsigaliojimo buvo numatyta, kad dalį reikalavimų įmonės turės taikyti jau 2023 m. Tačiau, CSRD taikymo datas buvo nuspręsta šiek tiek atidėti, paliekant bendrovėms daugiau laiko tinkamai pasiruošti. Šiuo metu patvirtintos šios įsigaliojimo datos:

 • 2024 m. – visoms didelėms viešojo intereso įmonėms (≥ 500 darbuotojų) kurioms jau dabar privaloma rengti nefinansines ataskaitas pagal NFRD direktyvą;
 • 2025 m. – visoms didelėms ES veikiančioms įmonėms ir jų grupėms;
 • 2026 m. – mažoms ir vidutinio dydžio listinguojamoms įmonėms.

Šios datos nurodo finansinius metus, už kuriuos reikės surinkti, apskaičiuoti ir paskelbti duomenis. Tai reiškia, kad įmonės, kurioms CSRD reikalavimai įsigalios 2024 m., standartus atitinkančią tvarumo ataskaitą pirmą kartą privalomai turės paskelbti 2025 m.

Kaip jau dabar pasiruošti naujoms taisyklėms?

Įmonės, teikdamos tvarumo ataskaitas pagal CSRD, turės vadovautis Europos standartais, kurie bus parengti ir paskelbti dalimis: pirma dalis iki 2023 m. birželio 30 d., antra – metais vėliau. Europos standartai suvienodins tvarumo ataskaitose teikiamus rodiklius, užtikrins bazinę atskleidžiamos informacijos kokybę. Nors šie standartai dar tik rengiami, jau numatyti pagrindiniai jų taikymo principai, kuriems įmonės gali pradėti ruoštis. 

Rekomenduojama nuolat sekti naujienas ir gilintis į rengiamą CSRD direktyvą. Kartu su CSRD būtina susipažinti ir su Taksonomijos reglamentu, kuriame apibrėžiama, kokia ekonominė veikla gali būti žymima kaip tvari. Su Taksonomijos reglamentu susiję reikalavimai bus įtraukti į CSRD. 

Nepriklausomai nuo to, kokie bus galutiniai paskelbti Europos tvarumo ataskaitų standartai, ruošiantis teikti ataskaitas rekomenduojama pradėti nuo šių žingsnių:

 1. Atlikti reikšmingumo vertinimą (angl. materiality analysis): nustatyti, kurios tvarumo (aplinkosaugos, socialinės ir valdymo; ESG) temos yra reikšmingos įmonei pagal veiklos specifiką. Atliekant reikšmingumo analizę svarbu gerai suprasti organizacijos tvarumo kontekstą, apklausti suinteresuotąsias šalis, įvertinti kylančią tvarumo riziką. Šios temos apibrėžia, kas konkrečiai įmonei yra tvarumas ir kokią informaciją įmonė privalo atskleisti tvarumo ataskaitose.
 1. Pasirinkti rodiklius: pradėti matuoti ir sekti rezultatus kiekvienoje temoje. Kol nėra patvirtintų Europos standartų, rekomenduojama rinktis plačiausiai pasaulyje taikomus Global Reporting Initiative GRI standartus, SASB standartus ir kitus industrijai aktualius rodiklius.
 1. Apskaičiuoti CO2 emisijas. Įmonėms rekomenduojama nelaukti, kol prireiks atskleisti šiuos duomenis suinteresuotosioms šalims, ir kuo anksčiau pradėti sekti visoje veikloje išsiskiriančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, išsikelti jų mažinimo tikslus. 
 1. Įvertinti esamą padėtį ir išsikelti tvarumo tikslus. Tvarumo ataskaitose reikia atskleisti ne tik per metus įgyvendintas iniciatyvas ir pasiekimus, bet ir įmonės ateities planus: kaip bus siekiama pagerinti poveikį bei sumažinti riziką visose srityse. Idealu, jei tvarumo strategija (tikslai, programos, iniciatyvos ir kt.) atskleidžiama jau pirmoje ataskaitoje, o toliau kasmet pristatomi jos įgyvendinimo rezultatai.
 1. Parengti tvarumo ataskaitą, nelaukiant reikalavimų įsigaliojimo datos. Rengiant pirmą ataskaitą įmonėje sudaromi reikiami ataskaitos rengimo procesai, komanda įgyja svarbių žinių ir patirties, įmonė pradeda sistemiškai ir pagrįstai komunikuoti apie savo tvarumą. 

Visa tai atlikusios įmonės bus jau žingsniu priekyje ruošiantis taikyti būsimus ES reikalavimus. Sustain Advisory komanda dirba su įmonėmis ties visais šiais pasiruošimo žingsniais ir gali padėti suprasti, kokie reikalavimai yra aktualūs Jūsų įmonei, kada ir kokią informaciją bus privaloma atskleisti.