sustainadvisoryonacouchcut

Tvarumo mokymai

Organizacijai pradedant judėti tvarumo linkme, labai svarbu, kad jos vadovų komanda ir darbuotojai būtų susipažinę su visapusiška tvarumo samprata. Už įvairias tvarumo sritis įmonėje atsakingi darbuotojai turėtų suprasti, kodėl tai laikoma įmonės prioritetu ir kokiomis priemonėmis bus siekiama darnios organizacijos plėtros.

Vedame vidinius mokymus įmonių vadovų komandai ir (arba) darbuotojams, kurių metu padedame organizacijoms:

  • Suvienodinti komandos žinias apie tvarumo strateginę svarbą ir reikšmę.
  • Susipažinti su pagrindinėmis tendencijomis ir reguliacijomis tvarumo kontekste.
  • Sužinoti, kokie yra pirmieji žingsniai diegiant tvarumą įmonėje.
  • Įkvėpti darbuotojus tapti jūsų organizacijos tvarumo ambasadoriais.
Vidinių mokymų metu teorines žinias padedame iš karto išbandyti ir praktikoje. Pagal poreikį organizuojamas individualus workshop (su fasilitatorių pagalba) pasirinkta tema:
  • Suinteresuotųjų šalių lūkesčių išgryninimas tvarumo kontekste.
  • Organizacijos tvarumo iššūkiai ir sprendimai.

Mokymų trukmė: 1–1,5 val.
Formatas: gyvai arba nuotoliniu būdu

Išoriniai tvarumo mokymai

Siekiantiems visapusiškų žinių apie tvarumą, sukūrėme pirmąją Lietuvoje tvarumo mokymų ir mentorystės programą Sustain Academy. Programa skirta tvarumo specialistams ir už tvarumo temą savo darbovietėje atsakingiems profesionalams. Platesnė informacija apie programą: www.sustainacademy.lt

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.