sustainadvisoryonacouchcut

Tvarumo ataskaitos

tvarumo ataskaitos gri global compact sustain advisory

Rinkdamiesi rengti ataskaitą pagal GRI (Global Reporting Initiative) ar Global Compact standartus, užtikrinate, kad jūsų tvarumo ataskaita remiasi aukščiausiais tarptautiniais standartais ir gerosiomis praktikomis

Tvarumo ataskaitos vertės:

  • Įtraukia suinteresuotąsias šalis
  • Įrankis pradėti diegti tvarumo strategiją, nustatyti prioritetus ir matuoti progresą
  • Galimybė integruoti DVT (Darnaus vystymosi tikslus)
  • Oficialus dokumentas leidžiantis pagrįstai ir skaidriai komunikuoti apie įmonės veiklą

Plačiau apie tvarumo ataskaitas, GRI ir Global Compact

Lietuvos verslo sferai kartu su visu pasauliu judant tvaresnių idėjų ir praktikų link, tvarumo ataskaitų rengimas tampa vis dažnesniu reiškiniu. Tvarumo ataskaitos yra svarbios siekiant ne tik sėkmingai ir profesionaliai iškomunikuoti įmonės priimamus tvarius sprendimus, bet ir identifikuoti įmonės tvarumo ir etikos vertybes, įvertinti pasiekimus ir išsikelti tikslus judant tolyn.

Global Reporting Initiative duomenimis, net 80% didžiųjų pasaulio bendrovių savo įmonės tvarumą ir socialinę atsakomybę vertina pagal tarptautinį GRI ir Global Compact ataskaitų standartus. Įmonės paruošta ir tinkamai iškomunikuota GRI ataskaita tampa puikiu įrankiu vertinant bendrovės veiklą per svarbiausių ekonomikos, ekologijos ir socialinių temų prizmę, atsiskaitant esamiems verslo partneriams bei potencialiai pritraukiant naujų investicijų ar komandos narių.

GRI tvarumo ataskaita – aukščiausias socialinės atsakomybės įvertinimo standartas

Pagal GRI gaires paruošta socialinės atsakomybės ataskaita – visame pasaulyje pripažintas raportas, padedantis visiems suinteresuotiems asmenims ar bendrovėms įgyti pasitikėjimo jūsų verslu. Tarptautinėje plotmėje visoms įmonėms drauge siekiant globalių tikslų – sustabdyti globalinį atšilimą, mažinti lytinę ir socio-ekonominę atskirtį ir kt., GRI ataskaita tampa struktūruotu įmonės profiliu, įvardijančiu jūsų verslo įtaką globaliems veiksniams.

Įmonėms, tvarumo ataskaitą rengiančioms pirmą kartą, puikus atspirties taškas yra Jungtinių Tautų organizacijos sukurta Global Compact ataskaita, padedanti įvertinti, pamatuoti ir iškomunikuoti jūsų verslo poziciją, strategiją bei kertinius principus žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir anti-korupcijos atžvilgiu

Ataskaitos – ne tik skaidrumas, bet ir įrankis matuoti tvarumo progresą

Tiek pagal JT Global Compact gaires, tiek pagal GRI standartus paruošta tvarumo ataskaita padeda įmonei ne tik įvertinti jau įgyvendintus tikslus ar progresą, bet taip pat išsikelti ambicingus siekius ateičiai bei sudėlioti aiškius ir konkrečius tvarumo strategijos pradmenis, siekiant vykdyti bendrovės ekologijos ir socialinės atsakomybės praktikų plėtrą.

Profesionaliai ir pagal tarptautinius standartus paruošta tvarumo ataskaita yra nepamainomas įrankis komunikuojant su investuotojais, klientais ar potencialiais partneriais ir stiprinant jų įsitraukimą, pabrėžiant globalių problemų sprendimo svarbą jūsų verslui. Tinkamai įvertintos tvaraus verslo praktikos ir iškelti ambicingi tikslai ne tik augina pasitikėjimą verslu tiek įmonės viduje, tiek iš šalies, bet ir suteikia aiškią tvarumo ir su juo susijusių problemų sprendimo struktūrą, padedančią lengviau suvaldyti iškilusias krizes.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.