Tvarumo ataskaitų teikimo praktika Baltijos šalyse

Nasdaq listinguojamos Baltijos šalių bendrovės – lapkritis-gruodis 2023

Įvadas

Pastaraisiais metais Baltijos šalys padarė didelę pažangą tvarumo ataskaitų srityje. Visame pasaulyje įmonėms pripažįstant, kad tvarumas yra labai
svarbus jų veiklos sėkmei, reputacijai ir atitikčiai pasauliniams tikslams, labai svarbu suprasti ir Baltijos šalių tvarumo aplinką.

Šios ataskaitos tikslas – pateikti įžvalgų apie Baltijos šalių įmonių taikomus tvarumo ataskaitų rengimo metodus, atskleisti dabartinę praktiką ir nustatyti sritis, kurias dar reikėtų tobulinti.

baltics sustainability reporting status graph
report analysis hands papers with graphs

Apie tyrimą

Šiame 2023 m. lapkričio-gruodžio mėn. atliktame tyrime analizuojamos Baltijos šalių bendrovės, kurių akcijos listinguojamos „Nasdaq” biržoje. Mūsų tikslas – išsamiai ištirti šių įmonių tvarumo ataskaitų teikimo praktiką.

Šis tyrimas buvo atliktas siekiant pateikti įžvalgų apie dabartinę tvarumo ataskaitų teikimo aplinką Baltijos šalyse ir nustatyti sritis, kurias būtų galima tobulinti ir standartizuoti.

Tyrime rasite įžvalgas apie

  • Tvarumo ataskaitų teikimo buvimą ar nebuvimą.
  • Konkrečias ataskaitose nagrinėjamas temas ir sritis.
  • Ataskaitose atskleidžiamą informaciją ir standartus, kurių jos laikosi.
  • Apčiuopiamų mažinimo planų, skirtų tvarumo tikslams pasiekti, buvimą.
  • Organizacinę struktūrą, kuria remiamas tvarumas, ypač daug dėmesio
    skiriant tvarumo vadovo pozicijai.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.