sustainadvisoryonacouchcut

CO2 emisijų skaičiavimas

Vadovaudamiesi plačiausiai pasaulyje naudojamu standartu – GHG Protocol (liet. Šiltnamio Efektą Sukeliančių Dujų Protokolu) – suteikiame įmonėms galimybę  (platformą, įrankį) apskaičiuoti tiesiogines ir netiesiogines veiklos emisijas, pateikti ataskaitas, valdyti ir mažinti visose srityse išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Konsultuojame dėl CO2 pėdsako apskaičiavimo ir mažinimo, bei padedame organizacijoms:
  • Nustatyti dabartinį tiesioginėje veikloje ir veiklos grandinėje išmetamo CO2 kiekį. 
  • Efektyviai sudaryti ir teikti CO2 emisijų ataskaitas, atitinkančias plačiausiai taikomus tvarumo ataskaitų teikimo standartus (GRI, CSRD, Europos standartus). 
  • Sudaryti CO2 pėdsako mažinimo planą, remiantis mokslu pagrįstais tikslais. 
  • Sužinoti, kaip sumažinti poveikį klimato kaitai prisidedant prie anglies dioksido mažinimo ir (arba) kompensavimo iniciatyvų.

Plačiau apie ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijų skaičiavimą

Vis dėl to, nors pirmuoju verslo taikiniu tampa CO2 emisijos, Greenhouse Gas (GHG) Protokolas padeda apskaičiuoti ir šešių kitų ne mažiau kenksmingų dujų išmetimą – tarp jų ir metano ar azoto suboksido. Šį universalų standartą naudoja ne tik verslas, bet ir nevyriausybinės organizacijos, šalių vyriausybės ar universitetai. Didelis organizacijų tinklas leidžia įmonės ŠESD emisijas vertinti platesniame kontekste ir imtis veiksmų taršai sumažinti.

Plačiausiai pasaulyje naudojamas ir GRI rekomenduojamas GHG Protokolas padeda standartizuoti emisijų skaičiavimą ir efektyviai integruoti taršos mažinimą į kompanijos „net-zero“ strategiją

ŠESD emisijų apskaičiavimas- pagrindas tvarumo strategijai

CO2 emisijų apskaičiavimas – vienas pirmųjų žingsnių rengiant organizacijos tvarumo strategiją. ES Žaliasis kursas ir kitos tarptautinės bei vietinės iniciatyvos pradėjo pokyčius visos bendrijos šalyse narėse – tarp jų ir Lietuvoje. Per artimiausius dešimtmečius Europa planuoja tapti klimatui neutraliu žemynu, todėl verslas taip pat skatinamas turėti savo anglies dvideginio neutralumo strategiją.

GHG protokolas lengvai suderinamas su kitais tvarumo ataskaitų standartais, tokiais kaip Global Reporting Initiative (GRI) ar Global Compact. Taip CO2 skaičiavimas tampa platesnių verslo įsipareigojimų dalimi, o siekti užsibrėžtų tikslų galima nuosekliau ir efektyviau.

CO2 skaičiavimas ir emisijų mažinimo veiksmai geriau nei kompensavimas

Pasaulyje paplitęs CO2 kompensavimas taip pat yra dalies įmonių tvarumo strategijos dalis, mat ne visose verslo veiklos ar tiekimo grandinės dalyse įmanoma visiškai eliminuoti ŠESD taršą. Vis dėlto, kompensavimas (angl. offsetting) turėtų būti pasitelkiamas tik tada, kai nėra kitų būdų sumažinti taršą, o kompensavimo veiksmai nukreipiami ten, kur daroma didžiausia žala aplinkai. Todėl tvarumo ekspertai visada rekomenduoja pirmiausia imtis veiksmų, reikalingų eliminuoti taršą – GHG protokolas padeda identifikuoti pokyčių galimybę

Taip pagal šį protokolą, įmonės yra skatinamos išsikelti tikslus, remiantis moksliškai pagrįstu tikslu emisijoms apskaičiuoti (angl. science-based target) – tokiais laikomi tikslai, atitinkantys Paryžiaus klimato kaitos susitarimo gaires. Emisijų duomenys bei išsikelti tikslai taip pat gali būti audituojami trečiųjų šalių.

Tinkamai, pagal GHG Protokolo standartą parengta ŠESD emisijų ataskaita ne tik padeda identifikuoti problemines veiklos sritis, bet ir efektyviai imtis veiksmų mažinant taršą. Be to, tik žinant status quo galima imtis išties veiksmingos tvarumo strategijos kūrimo ir pagrįstai komunikuoti apie tvarumo iniciatyvas.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.