sustainadvisoryonacouchcut

Tvarumo (ESG) politika

Tvarumo (ESG) politika – vis dažniau organizacijose sutinkamas oficialus dokumentas, kuriuo bendrovė apibrėžia ir nustato savo veiklos principus aplinkosaugos, socialinėje ir valdysenos (ESG) srityje. Tvarumo politika yra įrankis organizacijai supažindinti darbuotojus, klientus, tiekėjus, investuotojus ir kitas suinteresuotas šalis su jos tvarios veiklos prioritetais, deklaruoti tarptautinių susitarimų ir įsipareigojimų laikymąsi, glaustai ir sistemiškai iškomunikuoti apie poziciją, kurios laikosi organizacija.

Atliekame esamos padėties vertinimą, kuris padeda organizacijoms:

  • Išgryninti prioritetines aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos srities temas, susijusias su pagrindiniu veiklos poveikiu.
  • Sudaryti bei aprašyti bendrą organizacijos ESG politiką, ir poziciją siauresnėmis temomis.
  • Parengti ir apipavidalinti Tvarumo politikos dokumentą, parinkti kanalus jo paskelbimui.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.