sustainadvisoryonacouchcut

B Corp Sertifikavimas

b corp sertifikavimas sustain advisory

B Corp sertifikatą turinčios įmonės atitinka aukščiausius patikrinto socialinio ir aplinkosauginio veiksmingumo, skaidrumo ir atskaitomybės standartus. Tai sertifikatas, kuris holistiškai vertina visą įmonės kuriamą aplinkosauginį ir socialinį poveikį, t.y. vertina, kaip įmonės veikla ir verslo modelis veikia darbuotojus, bendruomenę, aplinką, klientus ir kitas suinteresuotąsias šalis.

Mes pagreitiname jūsų įmonės B Corp sertifikavimo kelionę: tarpininkaujame vertinimo, patikrinimo ir pokalbio etapuose, surenkame ir pateikiame visus reikalingus duomenis sertifikavimo institucijoms ir padedame jums atsakyti į visus jiems iškylančius klausimus.

  • Nustatome dabartinį jūsų „B Corp“ balą ir sudarome planą su žingsniais sertifikatui gauti
  • Įvertiname jūsų konkurencinę aplinką – galite pasilyginti su sektoriaus konkurentais, kurie jau turi ‘’B Corp“ sertifikatą
  • Teikiame visapusišką pagalbą kiekviename sertifikavimo proceso etape

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.