sustainadvisoryonacouchcut

Esamos padėties vertinimas

Esamos padėties vertinimas (tvarumo auditas) yra tvirtas pirmas žingsnis bendrovės tvarumo kelionėje.

Tvarumas – įvairius bendrovės veiklos aspektus apimanti tarpdisciplininė sritis, todėl atliekant tvarumo esamos padėties vertinimą atsižvelgiama į visas bendrovei aktualias temas iš aplinkosaugos, socialinės ir ekonominės perspektyvos. Vertinimo metu nustatome, kas bendrovei jau sekasi šiandien, ir pateikiame išsamias gaires, kur dar reikėtų padirbėti.

Atliekame esamos padėties vertinimą, kuris padeda organizacijoms:

  • Išgryninti aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos srities temas, susijusias su pagrindiniu veiklos poveikiu.
  • Susisteminti bendrovės jau vykdomas tvarumo veiklas ir iniciatyvas.
  • Palyginti bendrovės veiklą ir pasiekimus su kitais sektoriaus dalyviais, bei pasauline gerąja praktika.
  • Įvardinti prioritetines tobulintinas sritis ir nustatyti gaires, nuo ko pradėti pirmiausia.

Plačiau apie tvarumo padėties auditą

Augantis didžiųjų verslų, rengiančių tvarumo ataskaitas ir strategijas, skaičius visame pasaulyje masina ir Lietuvos verslus įvertinti savo įmonių ekologinę ir socialinę atsakomybę remiantis GRIGlobal Compact ar ESRS tvarumo ataskaitų standartais. Daugelis bendrovių skuba kurti tvarumo strategiją nespėję įsivertinti esamos situacijos įmonės viduje. Tvarumo auditas – puikus įrankis, padedantis suprasti įmonės padėtį ir sukurti kertinį atspirties tašką, padėsiantį įsivardinti tvarumo parametrus ir juos pamatuoti, užtikrinant sėkmingą verslo tvarumo strategavimą.

Tvarumo auditas – pirmas žingsnis tvarumo strategijos link

Verslo tvarumas – sunkiai pamatuojamas kriterijus, apimantis daug temų, svyruojančių nuo ekologijos iki ekonomikos. Tinkamai paruošta tvarumo strategija pirmiausia turi atsispirti nuo skaidriai ir kokybiškai įvertintos verslo situacijos tvarumo kontekste, o tai geriausiai atsispindi profesionaliai atliktame įmonės tvarumo audite.

Tvarumui tapus vienu svarbiausių rodiklių verslo atskaitomybėje, įmonėms svarbu pačioms tinkamai įsivertinti ir suprasti savo padėtį tiek bendrovės viduje, tiek kitų verslų atžvilgiu. Tvarumo auditas padeda įvertinti vykdomas tvarumo praktikas, identifikuoti trūkumus ir įvardinti galimus sprendimus, siekiant auginti įmonės konkurencingumą tvarumo kontekste. Tvarumo audito metu galima apskaičiuoti įmonės išmetamo CO2 kiekį, peržvelgti ir įsivertinti tiekimo grandinę bei verslo procesus per tvarumo prizmę, surinkti visas iki šiol vykdytas iniciatyvas ir t.t., siekiant įvertinti verslo tvarumo padėtį vidinių tikslų ir viso sektoriaus atžvilgiu.

Svarbi tvarumo audito dalis – verslo sektoriaus analizė

Vykdant tvarumo auditą ir išsikeliant naujus tikslus bei rengiant verslo tvarumo strategiją, svarbu įvertinti ne tik įmonės padėtį viduje, bet taip pat apžvelgti konkurencinę aplinką, sektoriui keliamus reikalavimus, kitų rinkoje veikiančių verslų tvarumo strategijas bei vykdomas iniciatyvas. Tinkamai atlikta sektoriaus analizė padeda įmonei matyti savo padėtį kitų verslų atžvilgiu bei suformuoti tvarumo strategiją, nenusileidžiančią rinkos standartams.

Tvarumo auditas – neatsiejama verslo tvarumo strategijos dalis, suteikianti atspirties tašką ir padedanti suprasti, kokius tikslus svarbu išsikelti ir kokias iniciatyvas vykdyti, siekiant auginti įmonės tvarumo praktikas ir konkurencingumą kitų rinkos žaidėjų atžvilgiu. Tik puikiai supratus savo verslo padėtį tvarumo kontekste, galima sėkmingai auginti tikslus, kelti tvarių praktikų kartelę bei matuoti progresą įmonės viduje ir už jos ribų.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.