sustainadvisoryonacouchcut

Tvarumo ataskaitos patikrinimas (auditas)

Nepriklausomas tvarumo ataskaitos patikrinimas šiandien yra geriausias įrodymas, kad tvarumo ataskaitoje pateikta informacija apie organizaciją yra patikima, atskleisti duomenys – teisingi, tikslūs ir kokybiški. Ateityje audituoti tvarumo ataskaitas bus privaloma pagal ES Įmonių informacijos apie tvarumą teikimo direktyvą (CSRD), o iki tol rinkdamiesi mūsų atliekamą tvarumo ataskaitos patikrinimą galite žymiai pagerinti savo organizacijos tvarumo ataskaitos kokybę ir geriau pasiruošti būsimiems reikalavimams.

Mes teikiame tvarumo ataskaitų patikrinimo (audito) paslaugą pagal ar ESRS taikomus Europos rinkai ar plačiausiai likusiame pasaulyje taikomus Global Reporting Initiative (GRI) standartus

Atliekame tvarumo ataskaitos patikrinimą, kuris padeda organizacijoms:

  • Susipažinti su tvarumo ataskaitos patikrinimo procesu ir geriau pasiruošti naujai ES tvarumo atskaitomybės direktyvai.
  • Pagerinti ataskaitoje atskleidžiamos informacijos kokybę: atliekant patikrinimą, galima ištaisyti nustatytus trūkumus.
  • Pateikti suinteresuotosioms šalims svarų įrodymą, kad ataskaita parengta išsamiai ir tiksliai, laikantis GRI standartuose numatytų reikalavimų.
  • Jeigu ataskaita dar netitinka GRI standartų, gauti išsamias rekomendacijas ir gaires, kaip ją parengti geriau.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.