csrd tvarumo ataskaitu atskleidimo direktyva eu iniciatyva

Kaip pasiruošti tvarumo ataskaitų teikimo direktyvai?

Europos Parlamento balsavimu jau priimta Tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), kuri įpareigos visas dideles Europos Sąjungoje veikiančias bendroves reguliariai skelbti tvarumo ataskaitas pagal bendrus standartus (angl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS). CSRD nustato išsamius reikalavimus, kaip įmonės turės atskleisti informaciją apie savo veiklos poveikį visuomenei bei aplinkai, bei joms kylančią …

Kaip pasiruošti tvarumo ataskaitų teikimo direktyvai? Skaityti daugiau »