sustainadvisoryonacouchcut

ESG konsultacijos

esg konsultacijos sustain advisory

Mūsų ESG ekspertai ne tik nustatys visus finansiškai reikšmingus ESG veiksnius kiekvienai įmonei, bet ir padės nustatyti įsitraukimo procesą aktualiais klausimais. Tai padės nustatyti, patikslinti ir sutelkti pokalbį į galimą riziką ir galimybes bendrovei

  • Sutelksite dėmesį į bendrovei svarbiausias temas
  • ESG įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą padeda pašalinti galimą finansinę riziką
  • Įsitraukimas į ESG padeda gerinti veiklos rezultatus aktualiais klausimais ir kuria vertę visoms suinteresuotoms šalims

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.