sustainadvisoryonacouchcut

ESG konsultacijos

esg konsultacijos sustain advisory

Mūsų ESG ekspertai ne tik nustatys visus finansiškai reikšmingus ESG veiksnius kiekvienai įmonei, bet ir padės nustatyti įsitraukimo procesą aktualiais klausimais. Tai padės nustatyti, patikslinti ir sutelkti pokalbį į galimą riziką ir galimybes bendrovei

  • Sutelksite dėmesį į bendrovei svarbiausias temas
  • ESG įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą padeda pašalinti galimą finansinę riziką
  • Įsitraukimas į ESG padeda gerinti veiklos rezultatus aktualiais klausimais ir kuria vertę visoms suinteresuotoms šalims

Kas yra ESG?

Aplinkosauginės, socialinės ir valdysenos praktikos – arba ESG (angl. Environmental, Social and Governance) – tai kriterijai, pagal kuriuos įmonės veikla vertinama atsižvelgiant į jos poveikį aplinkai ir visuomenei.

Aplinkosauginiai veiksniai – tai įmonės veikla mažinant taršą, rūšiavimas ir žaliavų perdirbimas, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas ar mažesnės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Socialiniai veiksniai apibrėžia santykį su darbuotojais ir aplinkinėmis bendruomenėmis, o valdysena reiškia paties verslo modelio ir tiekimo grandinės tvarumą, skaidrią bei nekorumpuotą įmonės veiklą.

Kodėl ESG tampa vis svarbesni?

is daugiau investuotojų, rinkdamiesi, kur nukreipti investicijas, atsižvelgia ne tik į įmonės veiklą, bet ir vertina ją pagal ESG kriterijus. Ryžtas įsipareigoti ilgalaikiams pokyčiams signalizuoja gebėjimą prisitaikyti prie kintančių sąlygų ir vadovybės galimybes valdyti potencialią riziką. Vis daugiau tyrimų rodo, jog tvarios investicijos atsiperkamumu lenkia tradicines, todėl net 4 iš 5 investuotojų šiandien vertina ESG tikslus priimdami sprendimą investuoti.

Tinkamai parengta ESG strategija investuotojams tampa vidinių įmonės procesų veidrodžiu. Pagal išsikeltus ir įgyvendintus tikslus jie vertina įmonės vadovybę ir verslo poveikį visuomenei bei aplinkai. Jei įmonė nusprendžia tapti listinguojama akcijų biržoje, ESG tvarumo strategija ir jos pagrindu rengiamos ataskaitos tampa namų darbais prieš rengiant metines veiklos ataskaitas akcininkams.

Tad jei norite pritraukti poveikio investicijas (angl. impact investment) ir atkreipti vis augančios investuotojų dalies dėmesį, turite įtraukti ESG kriterijus į visus sprendimo priėmimo etapus.

Nuo ko pradėti rengti ESG strategiją?

Atpažinkite tai, kas svarbiausia. Kiekvienas verslo sektorius veikia pagal skirtingą logiką, todėl skiriasi ir svarbiausi jų ESG aspektai. Paslaugų tiekėjams svarbesnis santykis su visuomene ir skaidrumas, gamybininkams – kuo žalesnė tiekimo grandinė ir taršos mažinimas. Tikėtina, kad įvardiję tai, kas svarbu jūsų įmonei ir industrijai, galėsite greičiau pasiekti reikšmingą pokytį.

Apskaičiuokite. Kiekvienas žingsnis tvarumo link gali būti išmatuotas ir atsispindėti finansinėse ataskaitose – anglišku „ESG materiality“ terminu vadinamas kriterijus rodo, kiek efektyvi ir finansiškai paveiki jūsų pasirinkta strategija. Ji padeda įvertinti, kokį poveikį ESG veiksmai turės įmonės veiklai. Tai itin svarbu, kad įmonė išliktų pelninga ir toliau veiktų efektyviai.

Įvertinkite. Investuotojams ir kitiems sprendimų priėmėjams itin svarbi informacija, todėl matuokite, kaip siekiate užsibrėžtų tikslų ir fiksuokite tai metinėse tvarumo ataskaitose. Taikant tarptautiniu mastu suderintą ir esminių žaidėjų naudojamą GRI tvarumo ataskaitų formatą, ne tik seksite savo progresą, bet ir galėsite įvertinti, kuriose srityse dar galima pasitempti.

Klauskite! Jei kyla abejonių ir norite atlikti savo organizacijos ESG vertinimą, esame pasirengę padėti ir kartu atrasti efektyviausią kelią progreso link. Kartu identifikuosime esminius ir finansiškai aktualiausius ESG veiksnius, kurie garantuos tvarią ilgalaikę organizacijos veiklą ir sustiprins ilgalaikių rezultatų svarbą. Kartu padėsime įžvelgti naujas galimybes, apibrėšime rizikas ir ieškosime būdų jų išvengti.

Kurkime darnią ateitį šiandien

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais ir biudžeto eilutėmis, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Dirbame kartu, kad padėtume jums kurti tvarią organizacijos plėtrą ir padėti įvertinti darnaus vystymosi tikslus ilguoju laikotarpiu.